27 september 2021

Alzheimer café Peelland

Alzheimer Café Peelland

Thema 5 oktober: Goed zorgen voor later nu het nog kan

Er komt een moment waarop iemand met dementie zelf geen beslissingen meer kan nemen. Je kunt je financiën niet meer regelen. Weten je nabestaanden wat je wensen ten aanzien van een al dan niet vrijwillig levenseinde zijn? Voor dit soort vragen moet je tijdig allerlei zaken vastleggen. Welke zaken moet je vast gaan leggen bij de notaris en wanneer? Kortom, hoe vind je de weg in de wereld van regels en wetten over deze vaak ook emotionele kwesties? Hierover gaat de gespreksleider in gesprek met twee medewerkers van DELA, vooral bekend vanwege uitvaarten, maar ook deskundig op dit gebied.

Het kan weer, een ACP

Na een lange periode zonder Alzheimer Café en enkele kleine bijeenkomsten, was er op 7 september weer een min of meer “gewoon” ACP. De ingang en de zaal van de Beiaard waren aangekleed als echt Alzheimer Café, met banners, foldertafel, boekenstand en een gezellige, functionele, coronaproof opstelling. In totaal waren een kleine veertig mensen aanwezig: mensen met dementie, mantelzorgers en belangstellenden, maar uiteraard ook vrijwilligers (onder andere voor de koffie en thee) en diverse professionals. Het werd een geanimeerde bijeenkomst, zonder thema, maar met uitleg over doel en werkwijze van het Alzheimer Café en met volop mogelijkheden om vragen te stellen. Daar werd goed van gebruik gemaakt en de gespreksleidster wist op soepele wijze de professionals bij de gesprekken te betrekken. Liedjeszanger Piet Driessen uit Deurne zorgde voor een passende, ontspannen, muzikale omlijsting. Op deze avond bleek: het kan weer en mensen durven en willen weer.

Aanmelden

Op 7 oktober dus weer een bijeenkomst met een thema. Veel mensen zullen met genoemd probleem te maken hebben en we verwachten dat er veel belangstelling is. We moeten rekening houden met coronaregels zoals die in het land en specifiek in de Beiaard gehanteerd worden. Daarom vragen wij onze gasten zich vooraf aan te melden, zodat we speciale maatregelen tijdig kunnen communiceren.

Aanmelden kan via alzheimercafepeelland@gmail.com of telefonisch bij Piet Schippers, tel. 0493-692695 of  06 27338017.

Volgende ACP’s

De volgende twee bijeenkomsten zijn op dinsdag 2 november (Ervaringsverhalen van mantelzorgers) en dinsdag 7 december (De overgang naar het verpleeghuis).

De avonden zijn bedoeld voor mensen uit Deurne, Asten en Someren en vinden plaats in De Beiaard in Asten, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten van 19.30 uur tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.