Fietsen

De afdeling kent twee fietsactiviteiten

  • het gewone fietsen voor de gewone oudere, geen grote afstand en niet te lang
  • het lange afstand fietsen, dat is wat fanatieker, wat sneller en wat verder

Gewoon fietsen

      Waar: het vertrekpunt is steeds Asteffekan, Visser 27, Deurne
      maandelijks van mei t/m oktober, dinsdag van 13:30-16:30
      Vertrektijd: 13:30
      Contactpersoon: Jan Martens 0493 351740

Lange afstand fietsen

      Waar: het vertrekpunt is vaak Asteffekan, Visser 27, Deurne, maar soms ook rijden we naar een andere vertrekplaats
      Wanneer: elke dinsdag in de maanden april tot en met oktober, vertrek om 10 uur. U wordt via de e-mail op de hoogte gehouden.
      Afstand: tussen 50 en 70 km
      Contactpersonen: Tonny Beijers 06-271 317 46 
                                   Karel Bladder 0493 843 986

Spellenmiddag

     Waar: soos Asteffekan, Visser 27, 5751 BL, Deurne, 0493 314 757 (indien open)
     Wanneer: elke donderdag
     Tijd: 14:00 tot 17:00 u

Kienen

     Wanneer: elke laatste vrijdag van de maand
     Waar: in de Molenberg
     Tijd: 14:00 tot 16:30 u
     Contactpersoon: Betsie Jagers, 0493 319 418

Koersbal

     Waar: in soos Asteffekan, Visser 27, 5751 BL Deurne
     Wanneer: elke donderdagmiddag
     Tijd: 14:00 tot 17:00 u
     Contactpersoon: Toon Bukkems, 06 30 51 93 30

 Het lange afstand wandelen

     Waar: Vertrekpunt is Asteffekan, Visser 27, Deurne
     Wanneer: in de maanden november t/m maart
     Vertrek: elke dinsdag om 10 uur
     Afstand: van 11 tot 15 km
     Contactpersonen:  Marij Verhoeven, 0493 317 763, e-mail: marijverhoeven1@icloud.com.

Ouderenviering

     Waar: in de Willibrordparochiekapel in zorgcentrum de Nieuwenhof, Visser 2, Deurne
     Wanneer: elke laatste woensdag van de maand, niet in december
     Tijd:  om 19:00 u
     Extra: de dienst wordt opgeluisterd door het Seniorenkoor 2000

 

Activiteiten niet georganiseerd door KBO Deurne Centrum

U kunt op twee manieren deelnemen aan gezond bewegen.

     Wat: Gymnastiek voor 55
     Wie: Gymvereniging KDO
     Waar: gymzaal aan de Schutsboom in Deurne
     Contactpersoon: Jan Heesakkers, 0493 842 468

     Wat: Bewegen voor ouderen
     Waar: soos Asteffekan, Visser 27, Deurne
     Wanneer: elke donderdag om 13.30 beweegactiviteiten op stoel voor 65+
     Contactpersoon: Anja Vermeulen, tel. 0492 751 878 of 06 27 28 87 51

Sportief wandelen
     Waar: 
Start bij handboog vereniging Rozenjacht In Vlierden
     Wanneer: maandag
     Tijd: 1e groep 13.15-14.45 uur, 2e groep 15.00-16.30 uur
     Contactpersoon:
Maria van Eijk, tel. 0493 341249 of www.sportiefbewegendeurne.nl

Seniorenkoor 2000

    Waar: in de Molenberg
    Wanneer: maandag
    Tijd:   9:30  – 11:15 u.
    Contactpersoon:
Jac van den Eijnden, tel. 0493 316358

Toneelgroep Bejato

    Waar: Gerardushuis Walsberg
    Wanneer: dinsdag
    Tijd:   14:00 – 16 :00 u.
   
Contactpersoon: Annie Engelen-Velthoven, tel. 06-12 78 71 87 , e-mail: annie.engelen@kpnmail.nl