Welkom

U bent hier op bezoek bij de KBO-afdeling Deurne Centrum. Onze afdeling is één van de 9  afdelingen in Deurne en is met ongeveer 630 leden de grootste.

 


KBO Deurne Centrum
is met 630 leden dan wel een vereniging zonder een echt eigen onderdak, maar we beschouwen de soos Asteffekan aan de Visser als ons thuishonk. Daar vinden veel van onze activiteiten plaats. Bovendien geldt de soos als startpunt voor veel buitenactiviteiten.

KBO DC werd opgericht op 4 november 1954 en is een van de negen afdelingen van KBO Kring Deurne (3000 leden), de schakel tussen KBO Brabant en landelijke organisaties. Het gezamenlijke doel is de belangenbehartiging van alle senioren binnen de gemeente Deurne.

Het lidmaatschap staat open voor ieder die ouder is dan 50 jaar, ongeacht maatschappelijke of religieuze achtergrond. Leden hebben recht op kortingen zoals bij ziektekostenverzekering, een keuringsarts en energielevering.
Het contactbladOns Blèèjke verschijnt 11 maal per jaar en wordt tegelijk met het magazine “Ons” van KBO Brabant bij de leden bezorgd. Het bevat alle belangrijke informatie: een lijst met namen, (e-mail)adressen en telefoonnummers van bestuursleden en contactpersonen van
de diensten en activiteiten, huishoudelijke mededelingen, een overzicht van de activiteiten en actualiteiten, verslagen en redactionele artikelen. Bijdragen van leden worden zeer op prijs gesteld.

De dienstverlening wordt verzorgd door vrijwillige ouderenadviseurs, cliëntondersteuners, belastingadviseurs, huisbezoekers, bezorgers van de KBO-bladen en een klusjesman.
De activiteiten zijn tweeledig. Deelname is veelal gratis. Indien een persoonlijke bijdrage onvermijdelijk is, wordt dit duidelijk aangegeven.
Vast ingeroosterde activiteiten zijn de huiskamer,  een spellenmiddag (o.a. kaarten en koersballen), kienen, fietsen (lange en korte afstand),
wandelen, bewegen.
Regelmatig terugkerende activiteiten zijn vrijwilligersbijeenkomsten, lezingen en voordrachten, excursies, dagtochten en bustours, workshops.

Kortom: KBO Deurne Centrum staat voor een levendige seniorenzorg.